fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Nowe zasady rekrutacji do szkół

Rodzic sześciolatka dostanie zwrot kosztów dojazdu z dzieckiem do szkoły podstawowej.
Przygotowana przez Ministerstwo Edukacji nowelizacja ustawy o systemie oświaty znacząco ogranicza swobodę poszczególnych szkół i kuratoriów w ustalaniu warunków naboru do placówek edukacyjnych.
Poza określonymi w projekcie ustawy kryteriami dotyczącymi dochodów, niepełnosprawności czy sytuacji rodzinnej placówka będzie mogła ustanowić tylko trzy własne. Zgodnie z nowymi przepisami nie będą jednak mogły być ważniejsze od tych określonych w ustawie. Po zmianach ministerstwo ustali także jednolite zasady oceniania wyników egzaminów czy zajęć dodatkowych kandydata do szkoły. Dotychczas punktację określały poszczególne kuratoria. Różne były więc wymagania w poszczególnych województwach. Nowe zasady rekrutacji do szkół mają jednak obowiązywać dopiero za rok.

Dowóz komunikacją

Kolejna   zmiana wynika z obniżenia do sześciu lat wieku szkolnego. Zgodnie jednak z obowiązującymi przepisami drogowymi dopiero dzieci siedmioletnie mogą samodzielnie jeździć do szkoły. Dlatego MEN zaproponował, by opiekunowie sześciolatków, których droga do szkoły przekracza 3 km, mogli liczyć na zwrot kosztów dowozu dziecka komunikacją miejską. Wynika z tego, że rodzice dowożący swoje dzieci do szkoły PKS lub PKP nie będą mieli szans na zwrot tych kosztów. Na pewno nic nie dostaną rodzice  dowożący  swoje pociechy do szkoły własnym autem.
Dyrektorzy szkół będą mieli także obowiązek zapewnić opiekę nad uczniami na wniosek rodziców. Zyskają jednak więcej swobody przy angażowaniu opiekunów zajęć świetlicowych. Taka osoba będzie zatrudniana na zasadach ogólnych określonych w kodeksie pracy.

Praca dla specjalistów

Nie będzie więc korzystała z przywilejów określonych w Karcie nauczyciela. Dyrektor tylko sprawdzi kompetencje kandydata do zajmowania się uczniami. Na podobnych zasadach będzie mógł także zatrudniać specjalistów, którzy poprowadzą zajęcia wykraczające poza podstawę programową. Ma to umożliwić spełnienie postulatów rodziców, którzy coraz częściej chcą, by ich dzieci miały zajęcia dodatkowe, np. kursy fotografii czy prawnicze.
Nowela przewiduje  zakaz oferowania i przekazywania szkołom korzyści w związku z wyborem podręczników do nauki. Ministerstwo chce w ten sposób wymusić na nauczycielach, by przy wyborze podręczników kierowali się ich walorami dydaktycznym, a nie dodatkowymi korzyściami oferowanymi przez niektórych przedsiębiorców działających w tej branży.
etap legislacyjny: konsultacje społeczne
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA