fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rada prawników nie o wszystkim się dowie od szefa

Szef musi informować przedstawicieli pracowników tylko o tych sprawach, które mają wpływ na interesy ogółu zatrudnionych. Nie powinien udzielać informacji dotyczących konkretnej osoby
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji pracodawca musi przekazywać radzie pracowników informacje o:- działalności i sytuacji ekonomicznej zakładu oraz przewidywanych w tym zakresie zmianach,- stanie, strukturze i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz- działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia u pracodawcy.Zakres ten jest szeroki i jednocześnie ramowy. Użycie pojęć generalnych może stwarzać – jakże mylne – wrażenie, że przedstawiciele zatrudnionych mają dostęp do wszelkich danych dotyczących szefa. W rzeczywistości należy przekazać tylko takie informacje, które są niezbędne do osiągnięcia celu, jakim jest ochrona interesów podwładnych.PrzykładPracodawca realizuje kluczową dla swojej działalności inwestycję, w zakresie której zawiera znaczącą w ska...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA