fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundacje i stowarzyszenia

Wykaz organizacji pożytku publicznego będzie aktualizowany cały rok

www.sxc.hu
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych będzie aktualizowany na bieżąco
To oznacza, że organizacja przestająca spełniać wymogi ustawowe, np. tracąca status uprawniający do zbierania takich środków, ogłaszająca upadłość lub likwidację, zostanie usunięta z rejestru. Taką zmianę w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje projekt jej nowelizacji, który dziś przyjęła Rada Ministrów.
Przygotowana w resorcie pracy i polityki społecznej nowelizacja ma ograniczyć ryzyko, że przekazane przez podatników pieniądze trafią do podmiotów nieuprawnionych, bo niespełniających ustawowych wymogów.
Projekt zobowiązuje też organizacje pożytku publicznego do podania numeru rachunku bankowego naczelnikowi urzędu skarbowego do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym. Obecnie ostatecznym terminem na złożenie właściwego numeru rachunku był 31 stycznia, co zdaniem ministerstwa pracy  powodowało, że organizacje spóźniały się z przekazywaniem numeru konta. Wówczas środki finansowe pochodzące z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych były zwracane do budżetu państwa.
Projekt noweli zawiera także zapisy rozwiewające wątpliwości interpretacyjne dotyczące zlecania OPP zadań publicznych w trybach pozakonkursowych oraz zmieniają zakres danych, jakie organizacje pożytku publicznego będą musiały podawać do wykazu OPP.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA