fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Wirtualna waluta: W jaki sposób opodatkować generowanie i sprzedaż BitCoin

Wymiana BitCoin zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowana została jako przychód powstały przy zbyciu praw majątkowych.
www.sxc.hu
Wraz z pojawieniem się waluty BitCoin, którą trudno zdefiniować na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ukazał się problem jej opodatkowania.
BitCoin to cyfrowa waluta, która zyskuje na znaczeniu jako niezależna forma płatności. Generowana jest przez specjalne oprogramowanie przy pomocy sieci peer to peer.

Czym jest BitCoin?

Wirtualna waluta w odróżnieniu od walut tradycyjnych nie jest środkiem płatniczym w rozumieniu prawa dewizowego (DzU 2002, Nr 141,poz. 1178). Ponadto BitMonet nie uznaje żadne państwo. Nie są uważane za wymienialne, rozrachunkowe jednostki pieniężne, które mają zastosowanie w  rozliczeniach międzynarodowych.
Waluta tworzona za pomocą specjalnego komputera nie jest również elektronicznym instrumentem płatniczym, czyli nie spełnia przesłanek definicji pieniądza elektronicznego wyrażonej w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych (DzU 2002, Nr. 169, poz. 1385). Wyemitowane BitMonety wyrażone są wbudowanym algorytmem, bez potrzeby angażowania środków własnych posiadacza. Tworzenie BitCoinów nie następuje więc w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości, nie mniejszej niż ta wartość.
Wymiana waluty BitCoin na walutę polską lub inną zagraniczną może odbywać się na giełdzie internetowej, w kantorach internetowych czy w sprzedaży bezpośredniej na specjalnie tworzonych stronach www.

Obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy wyrażony został w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350) w art. 3 ust. 1. Stanowi on, że osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródeł.
Przepis ustawy o PIT należy stosować z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, do których przystąpiła Polska.
W przypadku giełdy i sprzedaży bezpośredniej zastosowanie będzie miała umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem siedziby lub zamieszkania nabywcy. W razie korzystania z internetowych kantorów zagranicznych i krajowych to miejsce zamieszkania lub siedziba świadczącego usługi będzie miała znaczenie.
Skoro wirtualnych monet nie możemy uznać za środek płatniczy, to korzyści wynikające z quasi wymiany walutowej BitCoinów powinny być traktowane jako przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych.
Odrębnym aktem prawnym, z którego wynika opodatkowanie przychodów z realizacji praw nad pochodnymi instrumentami finansowymi jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350). Zgodnie z treścią art. 11, ust. 1 są to otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń otrzymanych w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Wirtualne przychody zaliczane są do źródła prawa majątkowego. Katalog praw majątkowych jest otwarty. Wobec tego obok zysków będących wynikiem praw autorskich i praw pokrewnych czy odpłatnemu ich zbyciu do katalogu można zakwalifikować również inne prawa majątkowe. Wszelkie zyski z obrotu prawami majątkowymi zestawia się z tymi, pochodzącymi z innych źródeł i poddaje opodatkowaniu według skali podatkowej.
Wymiana BitCoin zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowana została jako przychód powstały przy zbyciu praw majątkowych. Dochody uzyskane przez zbywcę, którego miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania należy opodatkować w Polsce.
Istnieje możliwość, że Polska nie będzie strona takiej umowy z państwem, w którym nabywca waluty ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W takim wypadku stosujemy jedynie ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA