fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

RPO interweniuje w sprawie egzekucji z rachunków bankowych

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra finansów w sprawie zasad prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego.
Do rzecznika coraz częściej napływają skargi, z których wynika, że w sytuacji gdy organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest ono skuteczne w odniesieniu do wszystkich rachunków bankowych zobowiązanego.
W praktyce banki automatycznie dokonują blokady na każdym z rachunków do wysokości egzekwowanej kwoty, nawet jeżeli na jednym z nich znajdują się wystarczające środki na uregulowanie należności. W konsekwencji następuje ograniczenie dostępu zobowiązanego do znacznie wyższych środków niż egzekwowana wierzytelność. Paradoksalnie, im więcej rachunków bankowych posiada zobowiązany, tym wyższa kwota zostaje zablokowana.
- Taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa - uważa rzecznik. I dodaje, że obowiązujące przepisy dotyczące zasad prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego są wadliwie ukształtowane.
Zgodnie z przepisami, zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu o zajęciu numery tych rachunków. Wątpliwości dotyczą sytuacji, gdy organ egzekucyjny wskazał konkretny rachunek bankowy. Według poglądów części doktryny, zajęcie wywołuje skutek nie tylko w stosunku do tego rachunku, ale także do pozostałych rachunków zobowiązanego prowadzonych przez bank powiadomiony o zajęciu.
W związku z powyższym rzecznik poprosił resort finansów o przedstawienie stanowiska w sprawie.
Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA