fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Pracodawca musi zapłacić wpis sądowy od każdej ze skarg

Nowelizacja kodeksu pracy już teraz sprawia sporo problemów służbom kadrowym. Przygotowanie wniosków dla rodziców z pouczeniem o nowych przepisach zajmuje kilka dni
Fotorzepa, Robert Gardziński
Jan Bończa-Szabłowski
W sprawach ubezpieczeń zdrowotnych pracowników, pracodawca musi zapłacić wpis sądowy od każdej skargi mimo, że wszystkie dotyczą tego samego.
Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpatrzeniu sprawy współwłaścicieli firmy spierającej się z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przedsiębiorcy pod koniec ubiegłego roku złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kilka skarg na decyzje prezesa NFZ, w sprawie ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego pracujących u nich osób. Prezes w każdej ze spraw tej firmy utrzymywał w mocy decyzje dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ stwierdzające, że pracownicy podlegali w oznaczonych okresach obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów uznanych za zlecenia.
Przewodniczący składu orzekającego WSA, rozpatrując jedną ze skarg, wezwał wspólników do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego, w wysokości dwustu złotych od skargi. Powołał się przy tym na przepisy postępowania przed sądami administracyjnymi oraz rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (VI SA/Wa 2571/12).
Wspólnicy złożyli na zarządzenie zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ich zdaniem wszystkie sprawy pracownicze, które trafiły do wojewódzkiego sądu dotyczą osób zatrudnionych w firmie na identycznych warunkach. Przedsiębiorcy stwierdzili, iż w ogóle niezrozumiałe jest oddzielne rozpatrywanie wszystkich spraw i pobieranie wpisów od każdej sprawy osobno.
NSA 10 lipca 2013 roku oddalił ich zażalenie. Sąd wyjaśnił, że od pism, które inicjują postępowanie przed sądem administracyjnym zawsze pobiera się wpis stosunkowy (od spraw pieniężnych) lub stały (od spraw niepieniężnych), chyba że z obowiązku tego skarżący został zwolniony z mocy prawa, bądź postanowienia referendarza sądowego. Zdaniem NSA bez znaczenia dla opłaty jest fakt, że zaskarżone decyzje administracyjne, jak i same skargi są podobne do siebie lub pozostają ze sobą w związku.
Sąd dodał, że co prawda zawsze możliwe jest zarządzenie połączenia kilku oddzielnych spraw w celu ich łącznego rozpoznania, jednak nawet w takim przypadku strona musi uiścić wpis sądowy od każdej ze skarg (II GZ 344/13).
Orzeczenie jest prawomocne.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA