fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo

Lądowisko trzeba zgłosić w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Gabriela Setla
Lądowisko trzeba zgłosić do Urzędu Lotnictwa Cywilnego na 30 dni przed jego uruchomieniem.
Nazwa lądowiska, jego położenie, opis drogi dojazdowej czy tez współrzędne położenia - to niektóre z wymogów jakie trzeba podać, by taki obiekt znalazł się w ewidencji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra transportu w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. z 9 lipca 2013 r. Poz. 795), które dziś wchodzi w życie, we wniosku należy tez podać procedury wykonywania lotów oraz informacje o ograniczeniach dotyczących ich wykonywania. Należy też  określić warunki korzystania z lądowiska, opisać istniejące przeszkody lotnicze. A jeżeli na takim obiekcie wykonywane są loty akrobacyjne, to trzeba określić strefę, w jakiej została wyznaczona.
Nowe rozporządzenie określa też, że do wniosku o wpis lądowiska do ewidencji ULC należy dołączyć m.in. pozytywną opinię instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, pozytywną opinię właściwej miejscowo gminy o zgodności lądowiska z ustaleniami polityki przestrzennej gminy czy zgodności tego obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – jeżeli taki obowiązuje na danym terenie. Rozporządzenie pozwala złożyć kopie takich dokumentów w postaci elektronicznej, ale pod warunkiem, ze oryginały są w wersji papierowej.
Nowe przepisy nie wymuszają uzyskania nowego wpisu do ewidencji, jeżeli lądowiska są w niej na podstawie dotychczasowych regulacji. Te zostaną z urzędu przeniesione do ewidencji lądowisk określonej na podstawie nowego rozporządzenia. Nowe natomiast powinny zostać zgłoszone do ULC na 30 dni przed rozpoczęciem na nich działalności.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA