fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rynek pracy

Powoli gasną zwolnienia grupowe

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), który informuje o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia zmalał po raz pierwszy od kwietnia 2012 roku. W najbliższych miesiącach stopa bezrobocia będzie się obniżać, o czym zadecyduje pozytywny wpływ czynników o charakterze sezonowym.
BIEC Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym nieznacznie spadła w ujęciu miesięcznym przyjmując w maju wartość 13,5 proc. Także negatywny wpływ rosnącej liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładów pracy ma charakter wygasający.
Maria Drozdowicz–Bieć autorka badania zwraca uwagę na to, iż szefowie firm i kadra zarządzające w przetwórstwie przemysłowym mniej pesymistycznie niż dotąd ocenia ogólną sytuację  gospodarczą oraz prognozy dotyczące  wielkości zatrudnienia w najbliższych miesiącach. - Wyniki badań IRG SGH oraz GUS wskazują na istotne ograniczenie skali redukcji zatrudnienia, choć ciągle przeważa procent firm planujących redukcje pracowników, nad odsetkiem firm prognozujących ich wzrost – dodaje ekonomistka.
Największych zwolnień można się spodziewać w najbliższym czasie u producentów odzieży oraz producentów metali. Z kolei, wzrost zatrudnienia prognozują między innymi przedsiębiorstwa produkujące pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy z wyłączeniem motocykli, produkujące papier i wyroby z papieru czy produkujące wyroby z gumy i tworzyw sztucznych.
O tym, że poprawa sytuacji na rynku pracy ma charakter sezonowy świadczyć może malejąca wciąż liczba ofert pracy. W maju w powiatowych urzędach pracy  zarejestrowano o blisko 2,5 tys. mniej ofert pracy niż w kwietniu. To spadek w ujęciu relatywnym o ok 4 proc.
Także z badań Barometru Ofert Pracy, który rejestruje zmiany w ilości publikowanych w Internecie ofert pracy, wynika, że od dwóch miesięcy liczba ukazujących się tam ofert maleje.
Maj (obok marca) był drugim miesiącem, kiedy odnotowano wzrost wielkości odpływu z bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia. W maju. w porównaniu do maja 2012 pracę znalazło o prawie 16 tys. osób więcej, co daje 18 proc. wzrost w ujęciu rok do roku. Maj był również pierwszym miesiącem kiedy zmniejszyła się liczba osób napływających do bezrobocia i rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy.
Ekonomistka zwraca uwagę, iż zmienną, która do tej pory w największym stopniu odzwierciedlała negatywne oddziaływanie czynników o charakterze cyklicznym na sytuację na rynku pracy była liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy.
- Wielkość ta rosła nieprzerwanie od sierpnia 2011 (za wyjątkiem nieznacznej jednorazowej korekty w lutym 2012). Ostatnio jednak tempo tzw. zwolnień grupowych uległo wyhamowywaniu a w maju br. w ogóle nie wzrosła liczba osób zwolnionych w tym trybie. – tłumaczy.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA