fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Od podatkowej decyzji prezydenta miasta można się odwołać

www.sxc.hu
Jeśli podatnik nie zgadza się z rozstrzygnięciem organu podatkowego, może je zakwestionować, wnosząc w tej sprawie pismo do organu wyższego stopnia. Powinien jednak pamiętać, że ma na to tylko 14 dni od doręczenia mu pisma
- Prowadzę działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług transportowych. Jestem właścicielem bazy transportowej wraz z przynależnymi do niej budynkami, w tym również garażami. Otrzymałem decyzję prezydenta miasta w sprawie podatku od nieruchomości. Po uważnej lekturze decyzji stwierdziłem, że nie zgadzają się pewne podstawowe wartości matematyczne wskazane w tej decyzji. Część wyliczeń, która jest przyjęta jako podstawa do opodatkowania, jest zawyżona. Chciałbym się odwołać od tej decyzji. W jaki sposób mam to zrobić? Czy muszę uiścić jakąś opłatę?– pyta czytelnik.Stosownie do art. 220 § 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) – czytelnik ma prawo prawo do zaskarżenia decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. W opisanym przypadku mamy do czynienia z podatkiem od nieruchomości, a więc organem wydającym decyzję w I instancji był prezydent miasta.Organem odwoławczym w tym przypadku będzie zatem samorządowe kolegium odwoławcze (dalej: SKO), g...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA