fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Ofiary przestępstw jednakowo chronione w Unii

Parlament Europejski przyjął w środę nowe prawo, gwarantujące ofiarom przemocy taką samą ochronę w całej Unii, jaką już uzyskały w jednym z państw członkowskich UE
Nowe prawo ma zagwarantować, że środki ochrony przyznane ofierze w jednym kraju, będą obowiązywały także w innym. Chodzi np. o zakaz zbliżania się do ofiary przemocy. Dziś zakaz taki jest stosowany tylko w kraju, w którym zapadł wyrok. Podczas podróży lub przeprowadzki do innego państwa członkowskiego ofiara zostaje pozbawiona ochrony.
Odformalizowany ma być sam proces poprzedzający przyznanie środków ochrony. Państwa członkowskie będą zobligowane do stosowania wielojęzycznego standardowego formularza zawierającego najważniejsze informacje. Ułatwi to swobodny przepływ środków ochrony w Unii Europejskiej oraz pozwoli zaoszczędzić na kosztach tłumaczeń, jakie dodatkowo musiałaby ponieść osoba objęta ochroną.
Nowe zasady mają też na celu włączenie środków ochrony orzeczonych w przypadku czynów zagrażających godności, bezpieczeństwu lub integralności seksualnej, do wspólnych ram prawnych dotyczących odpowiedzialności karnej za czyny ścigane na mocy Europejskiego Nakazu Ochrony (EPO).
Jeżeli rozporządzenie zostanie przyjęte przez Radę Unii Europejskiej, nowe zasady zaczną obowiązywać od 11 stycznia 2015. Do tego czasu muszą je implementować poszczególne kraje UE. Rozporządzenie nie będzie uznawane jedynie na terytorium Danii.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA