Trzeci dzień egzaminu to zadanie z prawa gospodarczego. - Nie było trudne - mówili zgodnie kandydaci do zawodu adwokata. Ci mieli do napisania umowę komisu. Mniej optymistyczni byli kandydaci do korporacji radców prawnych.

Czytaj także: Wyścig po togę już na półmetku

- Zabrakło mi czasu - mówi Michał, którego losy śledzimy od początku egzaminu. Twierdzi, że podobne wrażenie mają jego koledzy i koleżanki z aplikacji.

Jutro najgorszy dzień dla zdających. Dwa egzaminy jednego dnia: Prawo administracyjne i zasady etyki zawodu. Wyniki za miesiąc.

Egzamin adwokacki przeprowadza 26 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości mających siedziby w: Białymstoku, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (3 komisje), Kielcach, Krakowie (2 komisje), Lublinie, Łodzi, Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie (8 komisji) i we Wrocławiu (2 komisje).

Radcowski przeprowadza 38 komisji, mających siedziby w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (2 komisje), Kielcach, Koszalinie, Krakowie (4 komisji), Lublinie (2 komisje), Łodzi (2 komisje), Olsztynie, Opolu, Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie , Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie (10 komisji), we Wrocławiu (3 komisje) i w Zielonej Górze.

W skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi 8 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości – sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.

Egzaminy adwokacki i radcowski trwają 4 dni, podczas których zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Każdego dnia zawodowe egzaminy prawnicze rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00. Czas na rozwiązanie zadań z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego wynosi 6 godzin, a w przypadku zadań z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - łącznie 8 godzin. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW