Egzamin komorniczy zdało 58 proc. kandydatów (49 spośród 85 zdających), egzamin adwokacki około 81 proc. (1422 osoby z 1755 zdających) natomiast egzamin radcowski 88,1 proc. (2213 osób z 2512 zdających).

Jak podaje resort sprawiedliwości, na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego (206 ocen niedostatecznych), z prawa gospodarczego (103 oceny niedostateczne) i prawa karnego (101 ocen niedostatecznych ). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego (35 ocen niedostatecznych) i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (24 oceny niedostateczne).

Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 395 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego - 95, z zakresu prawa cywilnego - 132, z zakresu prawa gospodarczego - 90, z zakresu prawa administracyjnego – 54, i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - 24.

Z kolei na egzaminie komorniczym najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadania z pierwszej części egzaminu - 31. Z zadania z drugiej części egzaminu wystawiono 7 ocen niedostatecznych, a z zadania z trzeciej części egzaminu – 10 ocen niedostatecznych. Najmniej problemów przysporzyło zdającym zadanie z czwartej części egzaminu, z którego wszyscy uzyskali ocenę pozytywną.