Jak wypadły wyniki egzaminów na aplikację adwokacką?

Wynik pozytywny uzyskało 911 osób, czyli 42 proc. Najlepiej wypadli zdający w Opolu (53 proc.), Katowicach (52,5 proc.), Komisji nr 1 w Warszawie (ok. 52 proc.), Wałbrzychu (50 proc.) i Krakowie nr 1 (49,5 proc.). Najgorszy odnotowano w Toruniu (niecałe 30 proc.).

A jak to wygląda w przypadku aplikacji radcowskiej?

Zdało 1151, czyli ponad 41 proc. Najwyższa zdawalność była w Krakowie nr 1 (ponad 53 proc.). W żadnej innej komisji nie było natomiast wyniku przekraczającego połowę zdających. Dobre wyniki odnotowano w Łodzi (48 proc.), Poznaniu nr 1 (49,5 proc.), Katowicach (48 proc.), Szczecinie i Wrocławiu (po ok. 42 proc.). Najniższa w Zielonej Górze (33 proc.), Wałbrzychu (33 proc.), Toruniu (31 proc.), Kielcach (28 proc.) i Olsztynie (22 proc.).

To znaczny spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jaka może być tego przyczyna?

Rzeczywiście, te wyniki są niższe, w roku ubiegłym było to niemal 60 proc. na obie aplikacje, a w 2020 r. na adwokacką zdało ok. 51 proc., na radcowską zaś 49 proc. Rozmawiałam z przewodni-czącymi komisji. Część z nich ocenia, na podstawie doku- mentów złożonych przez kandydatów przy zgłoszeniu na egzamin, że w tym roku przystąpiło do niego znacznie więcej absolwentów mniej renomowanych uczelni. Być może nauczanie zdalne w czasie pandemii wpłynęło na poziom wiedzy absolwentów. Jednak tę diagnozę będziemy mogli sprawdzić po dokonaniu analizy profilu osób zdających.

Czytaj więcej

Słabe wyniki zdających egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze