KSSiP: kandydaci na urząd sędziego zdają pierwszy egzamin

Wynik egzaminu pisemnego poznamy 11 października. Tego dnia Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury opublikuje listę osób dopuszczonych do ustnego.

Aktualizacja: 19.09.2017 08:49 Publikacja: 19.09.2017 08:18

KSSiP: kandydaci na urząd sędziego zdają pierwszy egzamin

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

W środę 19 września w Krakowie rozpoczyna się egzamin sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Dopuszczonych do niego zostało 139 osób.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Aby go zdać, trzeba uzyskać co najmniej 60 proc. możliwych do zdobycia punktów (zarówno z części pisemnej, jak i ustnej egzaminu). Do części pisemnej nie zostanie jednak dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30 proc. możliwych do zdobycia punktów.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w hali należącej do Targów w Krakowie. Pierwsza część egzaminu pisemnego polega na sporządzeniu orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, w sprawie karnej (to właśnie dziś). Podczas drugiej, w środę 20 września, trzeba będzie sporządzić orzeczenie wraz z uzasadnieniem w sprawie cywilnej. Egzamin rozpocznie się o godz. 9 każda z części będzie trwać sześć godzin.

Egzamin pisemny zdaje się na komputerze. Sprzęt zapewnia KSSiP. Komputer uniemożliwia przekaz, odbiór i rejestrację informacji na odległość. Podczas egzaminu zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy i zbiorów orzeczeń (publikowanych). Dopuszczalne jest także korzystanie z części wydrukowanego komentarza oraz z tez orzeczeń. Materiały nie mogą zawierać adnotacji (dopisków odręcznych ani komputerowych). W trakcie egzaminu kandydaci na urząd sędziego dostaną do dyspozycji 20 stanowisk komputerowych wyposażonych w bazę aktów prawnych LEX (mocno okrojoną – pozbawioną jednak modułów monografii i wzorów orzeczeń).

Zadania praktyczne są oceniane od 0 do 60 punktów. Oceny rozwiązania każdego zadania dokonują niezależnie od siebie dwie różne osoby. Wynik uzyskany przez kandydata to średnia arytmetyczna liczby punktów przyznanych przez każdego z oceniających.

Początek części ustnej egzaminu zaplanowano na 13 października. Będzie trwała kilka dni, aż do wyczerpania listy zdających.

Rok temu egzamin zdało 89 kandydatów. Zdawalność kształtowała się na poziomie 63 proc.

—Agata Łukaszewicz

W środę 19 września w Krakowie rozpoczyna się egzamin sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Dopuszczonych do niego zostało 139 osób.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Aby go zdać, trzeba uzyskać co najmniej 60 proc. możliwych do zdobycia punktów (zarówno z części pisemnej, jak i ustnej egzaminu). Do części pisemnej nie zostanie jednak dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30 proc. możliwych do zdobycia punktów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności