Wyniki ogłosiło 26 komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin adwokacki oraz 38 komisji przeprowadzających egzamin radcowski.

Do egzaminu adwokackiego przystąpiło łącznie 1537 osób. Pozytywny wynik z tego egzaminu uzyskało 1241 osób, co stanowi 80,7%, a wynik negatywny – 296 zdających, tj. 19,3%. Najlepsze wyniki osiągnęli zdający, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – w tej grupie pozytywny wynik uzyskało 86,7% przystępujących. Wśród aplikantów, którzy ukończyli aplikację w latach poprzednich, egzamin zdało 63,3%, a wśród uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż ukończenie aplikacji adwokackiej – 59,4%.

Czytaj także:

Egzamin zawodowy 2019: koniec maratonu po togę adwokata i radcy

Egzamin radcowski zdawało 2230 osób. Pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1917 osób, co stanowi 86%, zaś wynik negatywny – 312 zdających, tj. 14%. Egzaminowani, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji, uzyskali najlepszy wynik – w tej grupie egzamin zdało 94% przystępujących. Wśród aplikantów, którzy ukończyli aplikację w latach poprzednich, pozytywny wynik uzyskało 69,6%, a wśród uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż ukończenie aplikacji radcowskiej – 67,5%.

Egzamin adwokacki

W poszczególnych komisjach egzaminacyjnych (KE) pozytywny wynik egzaminu adwokackiego uzyskało:

- KE w Białymstoku - 41 spośród 50 zdających, tj. 82%,

- KE w Gdańsku - 41 spośród 50 zdających, tj. 82%,

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

- KE nr 2 w Gdańsku - 44 spośród 51 zdających, tj. około 86%,

- KE w Katowicach - 47 spośród 61 zdających, tj. 77%,

- KE nr 2 w Katowicach - 46 spośród 65 zdających, tj. około 71%,

- KE nr 3 w Katowicach - 55 spośród 67 zdających, tj. około 82%,

- KE w Kielcach - 22 spośród 29 zdających, tj. około 76%,

- KE w Krakowie - 48 spośród 59 zdających, tj. 81%,

- KE nr 2 w Krakowie - 47 spośród 58 zdających, tj. 81%,

- KE w Lublinie - 45 spośród 51 zdających, tj. około 88%,

- KE w Łodzi - 44 spośród 49 zdających, tj. 90%,

- KE w Poznaniu - 51 spośród 61 zdających, tj. około 84%,

- KE nr 2 w Poznaniu - 42 spośród 50 zdających, tj. 84%,

- KE w Rzeszowie - 59 spośród 65 zdających, tj. około 91%,

- KE w Szczecinie - 30 spośród 35 zdających, tj. około 86%,

- KE w Toruniu - 36 spośród 49 zdających, tj. około 73%,

- KE w Warszawie - 62 spośród 75 zdających, tj. około 83%,

- KE nr 2 w Warszawie - 47 spośród 65 zdających, tj. około 72%,

- KE nr 3 w Warszawie - 51 spośród 74 zdających, tj. około 69%,

- KE nr 4 w Warszawie - 55 spośród 68 zdających, tj. około 81%,

- KE nr 5 w Warszawie - 55 spośród 72 zdających, tj. około 76%,

- KE nr 6 w Warszawie - 58 spośród 70 zdających, tj. około 83%,

- KE nr 7 w Warszawie - 59 spośród 72 zdających, tj. około 82%,

- KE nr 8 w Warszawie - 70 spośród 75 zdających, tj. około 93%,

- KE we Wrocławiu - 44 spośród 61 zdających, tj. około 72%,

- KE nr 2 we Wrocławiu - 42 spośród 55 zdających, tj. około 76%.

Jak podaje resort sprawiedliwości, najłatwiejsze dla zdających egzamin adwokacki okazały się zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (16 ocen niedostatecznych), z zakresu prawa administracyjnego (41 ocen niedostatecznych) oraz z zakresu prawa gospodarczego (58 ocen niedostatecznych). Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadań z zakresu z prawa karnego i z zakresu prawa cywilnego (odpowiednio 148 i 165).

Egzamin radcowski

Pozytywny wynik egzaminu radcowskiego uzyskało:

- KE w Białymstoku - 52 spośród 64 zdających, tj. około 81%,

- KE w Bydgoszczy - 26 spośród 30 zdających, tj. około 87%,

- KE w Gdańsku – 65 spośród 82 zdających, tj. około 79%,

- KE nr 2 w Gdańsku – 62 spośród 82 zdających, tj. około 76%,

- KE w Katowicach - 58 spośród 65 zdających, tj. około 89%,

- KE nr 2 w Katowicach - 62 spośród 69 zdających, tj. około 90%,

- KE w Kielcach - 34 spośród 50 zdających, tj. 68%,

- KE w Koszalinie - 20 spośród 23 zdających, tj. 87%,

- KE w Krakowie - 65 spośród 71 zdających, tj. około 91%,

- KE nr 2 Krakowie - 58 spośród 66 zdających, tj. około 88%,

- KE nr 3 Krakowie - 56 spośród 66 zdających, tj. około 85%,

- KE nr 4 Krakowie - 51 spośród 66 zdających, tj. około 77%,

- KE w Lublinie - 50 spośród 51 zdających, tj. 98%,

- KE nr 2 w Lublinie - 44 spośród 51 zdających, tj. około 86%,

- KE w Łodzi - 44 spośród 55 zdających, tj. 80%,

- KE nr 2 w Łodzi - 46 spośród 56 zdających, tj. około 82%,

- KE w Olsztynie - 57 spośród 58 zdających, tj. około 98%,

- KE w Opolu - 47 spośród 62 zdających, tj. około 76%,

- KE w Poznaniu - 68 spośród 74 zdających, tj. około 92%,

- KE nr 2 w Poznaniu - 64 spośród 72 zdających, tj. około 89%,

- KE w Rzeszowie- 68 spośród 74 zdających, tj. około 92%,

- KE w Szczecinie - 39 spośród 48 zdających, tj. około 81%,

- KE w Toruniu - 46 spośród 49 zdających, tj. około 94%,

- KE w Wałbrzychu - 34 spośród 40 zdających, tj. 85%,

- KE w Warszawie - 56 spośród 61 zdających, tj. około 92%,

- KE nr 2 w Warszawie - 47 spośród 62 zdających, tj. około 76%,

- KE nr 3 w Warszawie - 56 spośród 60 zdających, tj. około 93%,

- KE nr 4 w Warszawie - egzamin zdali wszyscy przystępujący - 60 osób, tj. 100%,

- KE nr 5 w Warszawie - 52 spośród 61 zdających, tj. około 85%,

- KE nr 6 w Warszawie - 57 spośród 59 zdających, tj. około 97%,

- KE nr 7 w Warszawie - 59 spośród 63 zdających, tj. około 94%,

- KE nr 8 w Warszawie - 50 spośród 61 zdających, tj. 82%,

- KE nr 9 w Warszawie - 52 spośród 60 zdających, tj. około 87%,

- KE nr 10 w Warszawie - 52 spośród 61 zdających, tj. około 85%,

- KE we Wrocławiu - 40 spośród 56 zdających, tj. 71%,

- KE nr 2 we Wrocławiu - 47 spośród 58 zdających, tj. 81%,

- KE nr 3 we Wrocławiu - 53 spośród 58 zdających, tj. około 91%,

- KE w Zielonej Górze - 20 spośród 26 zdających, tj. około 77%.

Najwięcej ocen niedostatecznych na egzaminie radcowskim komisje egzaminacyjne wystawiły z prac z zakresu prawa karnego (170), prawa gospodarczego (110) i prawa cywilnego (80). Najmniej problemów sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (odpowiednio 59 i 34 ocen niedostatecznych).