Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań.

Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach w Polsce. Do chwili obecnej powołane zostały 54 komisje egzaminacyjne (20 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 21 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej, 7 komisji do przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą), w tym 4 dodatkowe komisje w Warszawie: 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz z odpowiednimi dokumentami, możliwe jest:

- wydłużenie czasu na rozwiązywanie zestawu pytań testowych (150 minut) o połowę tj. o 75 minut,

- udzielenie zgody przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu upłynął:

- w dniu 11 sierpnia 2017 r. w przypadku egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą,

- w dniu 16 sierpnia 2017 r. w przypadku egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.

Według stanu na dzień 17 sierpnia 2017 r. zgłoszenie do tych egzaminów złożyło łącznie 7 710 kandydatów, w tym:

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- na aplikację adwokacką 2 660 osób,

- na aplikację radcowską 4 200 osób,

- na aplikację notarialną 650 osób,

- na aplikację komorniczą 200 osób.

Liczby te mogą ulec zmianie z uwagi na wpływ zgłoszeń wysłanych pocztą.

Dla przypomnienia - w 2016 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczonych zostało łącznie 8 656 osób, a przystąpiło 8 398, spośród których:

- na aplikację adwokacką – dopuszczonych zostało 3 048 osób, przystąpiły 2 962 osoby, zdały 1263 osoby, tj. 42,6%,

- na aplikację radcowską – dopuszczonych zostało 4 471 osób, przystąpiły 4 343 osoby, zdało 1 756 osób, tj. 40,4%,

- na aplikację notarialną – dopuszczonych zostało 765 osób, przystąpiło 735 osób, zdało 328 osób, tj. 44,6%,

- na aplikację komorniczą – dopuszczone zostały 372 osoby, przystąpiło 358 osób, zdało 113 osób, tj. 31,6%.