Aplikacje prowadzi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu w Krakowie przystąpi w sumie 2225 osób. Limit miejsc ustalił minister sprawiedliwości – po 140 na każdej z aplikacji. To pierwszy nabór od razu na aplikacje specjalistyczne. Do tej pory bowiem poprzedzała je roczna aplikacja ogólna, z której w tym roku zrezygnowano. W czwartek kandydaci na aplikację w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury będą rozwiązywać test. Składa się na niego 150 pytań z wszystkich dziedzin prawa. Żeby zdać, trzeba zgromadzić 100 punktów. To pierwszy etap konkursu.

Drugi zaplanowano na 8 grudnia. Wówczas kandydaci będą rozwiązywać prace pisemne – tzw. kazusy.