- ustawa z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (DzU z 3 stycznia 2018 r., poz. 9)

- ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (DzU z 3 stycznia 2018 r., poz. 10)

- art. 3 pkt 3 oraz art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 3 stycznia 2018 r., poz. 12)