• rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (DzU z 25 listopada 2019 r., poz. 2302)

• art. 1 pkt 16 ustawy z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim (DzU z 25 listopada 2019 r., poz. 2303)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (DzU z 25 listopada 2019 r., poz. 2304)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (DzU z 25 listopada 2019 r., poz. 2305)