- rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 czerwca 2020 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (DzU z 1 lipca 2020 r., poz. 1168)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (DzU z 1 lipca 2020 r., poz. 1170)

- rozporządzenie ministra finansów z 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (DzU z 15 lipca 2020 r., poz. 1243)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" (DzU z 15 lipca 2020 r., poz. 1245)