• rozporządzenie ministra zdrowia z 24 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 3 września 2020 r., poz. 1516)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 września 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w województwie dolnośląskim (DzU z 17 września 2020 r., poz. 1600)

• rozporządzenie ministra finansów z 17 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (DzU z 17 września 2020 r., poz. 1606)