[b]Ustawy[/b] (poz. 601 – 602), dwie z 29 kwietnia:

- o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie; wejdzie w życie 15 czerwca,

- o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 31 maja.

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 603 – 611):

- [b]finansów[/b] z 13 maja w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym; 15 czerwca,

- [b]infrastruktury[/b] z 13 maja w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej; 15 czerwca,

- [b]obrony narodowej[/b] z 18 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; 1 lipca,

- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], dwa z 12 i jedno z 31 maja, w sprawie:

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

– zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej,

– nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego; te dwa 15 czerwca,

– warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (zmiana); 1 czerwca,

- [b]sprawiedliwości[/b] z 17 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania; 15 czerwca,

- [b]zdrowia[/b], dwa z 18 maja, w sprawie:

– sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje,

– przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie; oba 15 czerwca.

[b] Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=356246]Dz.U. Nr 94[/link][/b]