[srodtytul]STATYSTYKA[/srodtytul]

- zmienione 13 kwietnia rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=353976](DzU nr 84, poz. 545)[/link]