[srodtytul]MEDYCYNA PRACY[/srodtytul]

- minister zdrowia wskazał specjalizacje lekarskie niezbędne do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=358534](DzU nr 110, poz. 736)[/link]