RACHUNKOWOŚĆ

wprawdzie znowelizowana 15 kwietnia ustawa o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 2 czerwca, ale z dniem ogłoszenia – w Internecie 18 maja o godz. 22.53 – zaczęły obowiązywać niektóre jej przepisy, i to z mocą od 1 stycznia 2011 r. Dotyczą one zmian w ustawach: o podatku PIT; o podatku CIT; Prawa o ruchu drogowym; ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy o transporcie drogowym. Także z dniem ogłoszenia zaczął obowiązywać przepis przejściowy ustawy z 15 kwietnia związany z ustawami podatkowymi PIT i CIT (DzU nr 102, poz. 585)