POMOC DE MINIMIS

- rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (DzU z 9 grudnia 2013 r., poz. 1471)

APLIKACJA KOMORNICZA

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (DzU z 12 grudnia 2013 r., poz. 1521)