560 Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych 

559 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie dokumentów – „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel 

558 Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego 

557 Zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej