Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Pawła Saługi (poz. 371)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2023 r.

Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026” (poz. 367)