335 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Jana Miszalskiego 

334 Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024–2027