179 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę 2024-02-29 Pobierz dokument M2024000017901.pdf

178 Uchwała nr 59/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.