Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych