Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2024 r. 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe