Monitor Polski z 12 września 2023 (981-1000)

Publikacja: 12.09.2023 17:43

Uchwała nr 165 Rady Ministrów z dnia 11 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. w sprawie Raportu końcowego z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych 

Zarządzenie nr 21/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł „Marsz Niepodległości” 

Zarządzenie nr 49/2023 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 4 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Najwyższej Izby Kontroli 

Uchwała nr 111/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2023 r. nr rej. 355/2023 o nadaniu orderów 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 353/2023 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 352/2023 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 351/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 350/2023 o nadaniu odznaczenia 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2023 r. nr rej. 349/2023 o nadaniu orderu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 348/2023 o nadaniu orderu 

Uchwała nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.

986 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 345/2023 o nadaniu orderów 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2023 r. nr rej. 340/2023 o zmianie postanowienia o nadaniu orderów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. nr rej. 338/2023 o nadaniu odznaczenia 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2023 r. nr rej. 337/2023 o nadaniu orderów 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2023 r. nr rej. 336/2023 o nadaniu odznaczeń 

Uchwała nr 151/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Uchwała nr 165 Rady Ministrów z dnia 11 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. w sprawie Raportu końcowego z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych 

Pozostało 85% artykułu
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej