Zarządzenie nr 11 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w 200. rocznicę podjęcia prac nad koncepcją Kanału Augustowskiego 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 

Zarządzenie nr 16/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii „Polskie Termopile” – Warszawskie Termopile