Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2023 r. 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową 

Zarządzenie nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Pokolenia 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Riada Haidara