Obowiązują od 31 maja 2023 roku

Publikacja: 31.05.2023 02:29

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (DzU z 30 sierpnia 2022 r., poz. 1826)

- art. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2456)

- art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (DzU z 16 maja 2023 r., poz. 919)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności (DzU z 16 maja 2023 r., poz. 920)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jata (PLH060108) (DzU z 16 maja 2023 r., poz. 925)

- ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 (DzU z 30 maja 2023 r., poz. 1030)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (DzU z 30 sierpnia 2022 r., poz. 1826)

- art. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (DzU z 30 listopada 2022 r., poz. 2456)

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin