- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (DzU z 26 stycznia 2022 r., poz. 175)

- niektóre przepisy ustawy z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU z 26 lipca 2022 r., poz. 1557)

- niektóre przepisy ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (DzU z 26 października 2022 r., poz. 2185)

- rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (DzU z 9 stycznia 2023 r., poz. 45)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbie (PLH120064) (DzU z 12 stycznia 2023 r., poz. 93)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiśliska (PLH120084) (DzU z 12 stycznia 2023 r., poz. 95)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (DzU z 23 stycznia 2023 r., poz. 163)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 stycznia 2023 r. w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne (DzU z 26 stycznia 2023 r., poz. 178)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (DzU z 26 stycznia 2023 r., poz. 182)