• rozporządzenie ministra zdrowia z 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych (DzU z 25 lipca 2022 r., poz. 1554)

• § 1 pkt 1 lit. b i pkt 5 rozporządzenie ministra infrastruktury z 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym(DzU z 27 grudnia 2022 r., poz. 2768)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Bukowe (PLH320020) (DzU z 11 stycznia 2023 r., poz. 78)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DzU z 11 stycznia 2023 r., poz. 80)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubogoszcz (PLH120081) (DzU z 11 stycznia 2023 r., poz. 88)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (DzU z 11 stycznia 2023 r., poz. 89)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pleszczotka (PLH120092) (DzU z 11 stycznia 2023 r., poz. 92)

• rozporządzenie ministra finansów z 9 stycznia 2023 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (DzU z 25 stycznia 2023 r., poz. 176)