- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (DzU z 2 stycznia 2023 r., poz. 1)

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (DzU z 2 stycznia 2023 r., poz. 5)

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dzu z 2 stycznia 2023 r., poz. 7)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skawiński obszar łąkowy (PLH120079) (DzU z 2 stycznia 2023 r., poz. 11)

- rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (DzU z 16 stycznia 2023 r., poz. 111)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (DzU z 16 stycznia 2023 r., poz. 113)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 stycznia 2023 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (DzU z 16 stycznia 2023 r., poz. 119)

- rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 9 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (DzU z 16 stycznia 2023 r., poz. 121)

- rozporządzenie ministra finansów z 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (DzU z 16 stycznia 2023 r., poz. 124)