Już obowiązują: 3 grudnia 2022

Publikacja: 03.12.2022 02:00

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 listopada 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kątach Rybackich (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2352)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2353)

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 4 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2358)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Świetlista w Pernie (PLH100002) (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2359)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska nad Prosną (PLH100037) (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2361)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2363)

• ustawa z 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2364)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 3 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2365)

• ustawa z 29 września 2022 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie 4 grudnia 1978 r. (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2366)

• ustawa z 6 października 2022 r. o wypowiedzeniu Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r. (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2367)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2368)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych (DzU z 2 grudnia 2022 r., poz. 2484)

• rozporządzenie ministra finansów z 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (DzU z 2 grudnia 2022 r., poz. 2488)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego do prowadzenia wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych (DzU z 2 grudnia 2022 r., poz. 2490)

• rozporządzenie ministra aktywów państwowych z 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (DzU z 2 grudnia 2022 r., poz. 2493)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 listopada 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kątach Rybackich (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2352)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 8 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (DzU z 18 listopada 2022 r., poz. 2353)

Pozostało 90% artykułu
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a