• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sieniawskie (PLH180054) (DzU z 15 listopada 2022 r., poz. 2322)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 października 2022 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (DzU z 15 listopada 2022 r., poz. 2326)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej (DzU z 25 listopada 2022 r., poz. 2435)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 23 listopada 2022 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (DzU z 29 listopada 2022 r., poz. 2449)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 29 listopada 2022 r., poz. 2455)