• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (DzU z 28 października 2022 r., poz. 2213)