• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 22 września 2022 r. w sprawie badań mających na celu ustalenie zdolności do wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierza (DzU z 5 października 2022 r., poz. 2048)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (DzU z 5 października 2022 r., poz. 2049)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli osobistej nieletnich oraz określenia wzoru protokołu tej kontroli (DzU z 5 października 2022 r., poz. 2051)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 września 2022 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Więziennej – z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 14 grudnia 2022 r. (DzU z 5 października 2022 r., poz. 2052)