• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami (PLH180030) (DzU z 19 września 2022 r., poz. 1962)

• rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 13 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych (DzU z 19 września 2022 r., poz. 1966)

• rozporządzenie ministra finansów z 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU z 26 września 2022 r., poz. 1994)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 15 września 2022 r. w sprawie zapisów z monitoringu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczych dysponujących warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (DzU z 3 października 2022 r., poz. 2038)