• ustawa z 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego – z wyjątkiem niektórych przepisów, które obowiązują od 2 września 2022 r. (DzU z 1 września 2022 r., poz. 1846)