Obowiązują od 30 kwietnia 2022 r.

Publikacja: 30.04.2022 01:00

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Bruch koło Pyrzowic (PLH240035) (DzU z 15 kwietnia 2022 r., poz. 831)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013) (DzU z 15 kwietnia 2022 r., poz. 832)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (DzU z 15 kwietnia 2022 r., poz. 833)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 28 kwietnia 2022 r., poz. 928)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Żelazków w województwie wielkopolskim (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 929)

• ustawa z 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 930)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 932)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 28 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 934)

• ustawa z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 935)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – z mocą od 21 lipca 2021 r. (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 937)

• rozporządzenie ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 940)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 941)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Bruch koło Pyrzowic (PLH240035) (DzU z 15 kwietnia 2022 r., poz. 831)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013) (DzU z 15 kwietnia 2022 r., poz. 832)

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej