Obowiązują od 30 kwietnia 2022 r.

Publikacja: 30.04.2022 01:00

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Bruch koło Pyrzowic (PLH240035) (DzU z 15 kwietnia 2022 r., poz. 831)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013) (DzU z 15 kwietnia 2022 r., poz. 832)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (DzU z 15 kwietnia 2022 r., poz. 833)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 28 kwietnia 2022 r., poz. 928)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Żelazków w województwie wielkopolskim (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 929)

• ustawa z 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 930)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 932)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 28 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 934)

• ustawa z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 935)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – z mocą od 21 lipca 2021 r. (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 937)

• rozporządzenie ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 940)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (DzU z 29 kwietnia 2022 r., poz. 941)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Bruch koło Pyrzowic (PLH240035) (DzU z 15 kwietnia 2022 r., poz. 831)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013) (DzU z 15 kwietnia 2022 r., poz. 832)

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?