• rozporządzenie ministra finansów z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 13 kwietnia 2022 r., poz. 814)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (DzU z 27 kwietnia 2022 r., poz. 899)

• rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych (DzU z 27 kwietnia 2022 r., poz. 900)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (DzU z 27 kwietnia 2022 r., poz. 903)