- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 1 sierpnia 2016 r., poz. 1156)

- ustawa z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (DzU z 1 sierpnia 2016 r., poz. 1157)

- ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (DzU z 1 sierpnia 2016 r., poz. 1159)