Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. nr rej. 391/2021 o nadaniu orderu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. nr rej. 389/2021 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. nr rej. 388/2021 o nadaniu orderu 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. nr rej. 387/2021 o nadaniu odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. nr rej. 386/2021 o nadaniu orderów 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. nr rej. 382/2021 o nadaniu orderów 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. nr rej. 381/2021 o nadaniu orderów 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2021 r. nr rej. 380/2021 o nadaniu orderów i odznaczeń 

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2021 r. nr rej. 377/2021 o nadaniu orderów i odznaczeń

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2021 r. nr rej. 376/2021 o nadaniu orderu 

Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile, podpisanym w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r. 

Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile, podpisane w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r. 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2021 r. 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2021 r. nr rej. 375/2021 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2021 r. nr rej. 364/2021 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. nr rej. 266/2021 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. nr rej. 265/2021 o nadaniu odznaczeń 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. nr rej. 264/2021 o nadaniu odznaczeń

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2021 r.