• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Bobięcińskie (PLH320040) (DzU z 4 stycznia 2022 r., poz. 8)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Stropnej (PLH220037) (DzU z 4 stycznia 2022 r., poz. 9)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrówka (PLH220088) (DzU z 4 stycznia 2022 r., poz. 10)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Miasteckie Jeziora Lobeliowe (PLH220041) (DzU z 4 stycznia 2022 r., poz. 11)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jar Rzeki Raduni (PLH220011) (DzU z 4 stycznia 2022 r., poz. 12)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Radwi, Chocieli i Chotli (PLH320022) (DzU z 4 stycznia 2022 r., poz. 14)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Żytno – Ewina (PLH100030) (DzU z 4 stycznia 2022 r., poz. 15)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 4 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU z 11 stycznia 2022 r., poz. 45)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (DzU z 18 stycznia 2022 r., poz. 109)

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (DzU z 18 stycznia 2022 r., poz. 118)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (DzU z 18 stycznia 2022 r., poz. 119)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 31 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (DzU z 18 stycznia 2022 r., poz. 121)